Web en procés d'actualització i revisió. Disculpeu les molèsties

×

Error

Strange, but missing GJFields library for /usr/home/escolaeiximenis.cat/web/plugins/content/autoreadmore/autoreadmore.php
The library should be installed together with the extension... Anyway, reinstall it: GJFields

Programes Pedagògics

Projecte i Programes pedagògics de l'Escola

 

El Projecte Educatiu del nostre centre parteix de la proposta filosòfica i pedagògica de la reforma que encaixa perfectament amb la manera d'entendre l'educació de la nostra comunitat escolar.

El progrés cap a una metodologia que respongui a necessitats educatives aptes per al futur de nous ciutadans es basa en el treball del dia a dia, com és també l'atenció al desenvolupament emocional, cognoscitiu i psicomotriu de l'infant, tenint en compte la dimensió social dels grups d'alumnes i el tractament de la diversitat. Es defuig de la idea que únicament les qualificacions altes aconseguides per proves brillants, demostren que realment, s'ha fet un aprenentatge significatiu.

 
La valoració del conjunt dels continguts que es refereixen als conceptes, als procediments, als valors, a les actituds i a les normes ha de resultar molt més positiva per a la projecció personal dels nostres alumnes.

L'educació no és pas un art plàstica. Fins al cap de molt de temps no hi ha elements suficients per valorar-ne els resultats. Amb tot, cal arriscar-nos i oferir als nostres alumnes o fills el model educatiu que mestres i pares creiem que és el millor. La finalitat del projecte és arribar a que els alumnes s'adonin que l'home i la dona amb el seu esforç i creativitat poden ser objectes i subjectes del progrés.

 
Per tot això, el Projecte Educatiu del nostre centre juntament amb el Reglament de Règim Interior, demana la participació de tota la comunitat educativa: mestres, pares i alumnes.

Partint d'un dels objectius del P.E.C., el que es refereix a l'actualització de les metodologies, sorgeixen tres programes pedagògics que marquen la línia de l'escola: